Zgłoszenia do 31.03
Konsultacje z mieszkańcami
Konsultacje z organizacjami
Projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy wzbudził Twoje wątpliwości?
Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.
Kliknij po odpowiedzi
Założenia projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy
Władze metropolii
Kompetencje
Niezależność gmin
Samodzielność dzielnic
Rozwój
Projekt ustawy zakłada utworzenie nowej, metropolitalnej jednostki samorządowej, której władzami będą: 51 osobowa rada oraz Prezydent Metropolii, wybierani w wyborach bezpośrednich. Prezydent Metropolii będzie pełnił równocześnie funkcję organu wykonawczego gminy Warszawa.
Jednostka metropolitalna będzie wykonywała zadania dotychczasowych powiatów. W jej kompetencjach znajdzie się również opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dla całości obszaru metropolitalnego. Metropolia Warszawska będzie zajmowała się planowaniem i realizacją wspólnych inwestycji infrastrukturalnych oraz stworzeniem i zarządzaniem systemem publicznego transportu zbiorowego. Obejmie także koordynacją metropolitalne zagospodarowanie przestrzenne.
Gminy tworzące obszar metropolitalny zachowają swój dotychczasowy status oraz pełną niezależność określoną ustawą o samorządzie gminnym. Mieszkańcy gmin, tak jak dotąd będą wybierać własne władze samorządowe, które, jak obecnie, będą ustalać budżet oraz podatki lokalne. Tak jak dotychczas wszystkie sprawy mieszkańcy będą załatwiali w swoich urzędach gmin, przy czym, podobnie do dzielnic Warszawy, wiele kompetencji powiatowych zostanie delegowanych do gmin, co poprawi dostępność do usług administracyjnych na obszarze Metropolii.
Dzielnice m.st. Warszawy uzyskają większą samodzielność. Niektóre spośród dotychczasowych kompetencji gminy Warszawa staną się zadaniami dzielnic np. uprawnienia w zakresie zarządzania budżetem dzielnicy i jej inwestycjami. Wprowadzone zostaną wybory bezpośrednie burmistrzów dzielnic Warszawy. Spory kompetencyjne między gminą Warszawa, a dzielnicami rozstrzygać będzie sąd administracyjny.
Ustawa umożliwi realizację istotnych i ważnych dla całej Metropolii inwestycji, które do tej pory były nieosiągalne ze względów finansowych dla poszczególnych gmin i powiatów, a dla samej Warszawy często zbyt drogie by móc je realizować szybko i skutecznie. Skupienie decyzyjności w ramach jednego organu reprezentującego wszystkie gminy i dzielnice wchodzące w skład Metropolii umożliwi właściwe ich lokowanie tak by przyniosły największe korzyści zarówno Metropolii jako całości jak i poszczególnym jej jednostkom.
Projekt ustawy zakłada utworzenie nowej, metropolitalnej jednostki samorządowej, której władzami będą: 51 osobowa rada oraz Prezydent Metropolii, wybierani w wyborach bezpośrednich. Prezydent Metropolii będzie pełnił równocześnie funkcję organu wykonawczego gminy Warszawa.
Jednostka metropolitalna będzie wykonywała zadania dotychczasowych powiatów. W jej kompetencjach znajdzie się również opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dla całości obszaru metropolitalnego. Metropolia Warszawska będzie zajmowała się planowaniem i realizacją wspólnych inwestycji infrastrukturalnych oraz stworzeniem i zarządzaniem systemem publicznego transportu zbiorowego. Obejmie także koordynacją metropolitalne zagospodarowanie przestrzenne.
Gminy tworzące obszar metropolitalny zachowają swój dotychczasowy status oraz pełną niezależność określoną ustawą o samorządzie gminnym. Mieszkańcy gmin, tak jak dotąd będą wybierać własne władze samorządowe, które, jak obecnie, będą ustalać budżet oraz podatki lokalne. Tak jak dotychczas wszystkie sprawy mieszkańcy będą załatwiali w swoich urzędach gmin, przy czym, podobnie do dzielnic Warszawy, wiele kompetencji powiatowych zostanie delegowanych do gmin, co poprawi dostępność do usług administracyjnych na obszarze Metropolii.
Dzielnice m.st. Warszawy uzyskają większą samodzielność. Niektóre spośród dotychczasowych kompetencji gminy Warszawa staną się zadaniami dzielnic np. uprawnienia w zakresie zarządzania budżetem dzielnicy i jej inwestycjami. Wprowadzone zostaną wybory bezpośrednie burmistrzów dzielnic Warszawy. Spory kompetencyjne między gminą Warszawa, a dzielnicami rozstrzygać będzie sąd administracyjny.
Ustawa umożliwi realizację istotnych i ważnych dla całej Metropolii inwestycji, które do tej pory były nieosiągalne ze względów finansowych dla poszczególnych gmin i powiatów, a dla samej Warszawy często zbyt drogie by móc je realizować szybko i skutecznie. Skupienie decyzyjności w ramach jednego organu reprezentującego wszystkie gminy i dzielnice wchodzące w skład Metropolii umożliwi właściwe ich lokowanie tak by przyniosły największe korzyści zarówno Metropolii jako całości jak i poszczególnym jej jednostkom.
Zapoznaj się z projektem ustawy
Cele Metropolii Warszawskiej
Transport-Infrastruktura
Budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej i szynowej
Komunikacja miejska
Nowoczesny transport miejski na obszarze całej Metropolii
Administracja
Zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych
Planistyka
Metropolitalna koordynacja w tworzeniu przestrzeni miejskiej
Ekologia
Realizacja wspólnej polityki ekologicznej
Inwestycje
Podniesienie atrakcyjności gmin oraz dodatkowe środki na inwestycje
Filary konsultacji
Historia tworzenia Metropolii Warszawskiej
1995 r.
2017 r.
1995
Studium możliwości rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy
2000
Poselski projekt ustawy o Warszawskim Okręgu Stołecznym
2001
Warszawski Zespół Miejski
2002
Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy
2005
Lech Kaczyński o Metropolii Warszawskiej
2013
Konferencja „Czy Polska potrzebuje obszarów metropolitalnych?”
2015
Ustawa o związkach metropolitalnych
2017
Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Geografia Metropolii Warszawskiej
Metropolia Warszawska wg projektu przedstawionego przez Prawo i Sprawiedliwość
Aglomeracja Warszawska wg badania Urszuli Klimskiej i Pawła Swianiewicza 2005
Warszawski Obszar Funkcjonalny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014
Pytania i odpowiedzi
Gminy znajdujące się w obszarze Metropolii Warszawskiej zachowają swój dotychczasowy status oraz pełną niezależność zagwarantowaną ustawą o samorządzie gminnym. Mieszkańcy gmin, tak jak dotąd będą wybierać własne władze samorządowe. W ich zakresie kompetencji znajduje się ustalanie budżetu oraz podatków lokalnych. Tak jak dotychczas wszystkie sprawy mieszkańcy będą załatwiali w swoich urzędach gmin, przy czym, podobnie do dzielnic Warszawy, wiele kompetencji powiatowych zostanie przekazanych gminom, co poprawi dostępność do usług administracyjnych na obszarze Metropolii.
Nie istnieją żadne obiektywne przesłanki wskazujące na wzrost kosztów ubezpieczeń po utworzeniu Metropolii Warszawskiej. Stawki składek ubezpieczeń zależą od wielu czynników i są określane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
Gminy, które nie znajdą się w obszarze Metropolii Warszawskiej zostaną włączone do przyległych powiatów. W niektórych przypadkach możliwe będzie również utworzenie nowych powiatów.
Władze Metropolii będą decydowały jedynie o sprawach mających wpływ na funkcjonowanie całej Metropolii. Sprawy gminne tak jak dotychczas będą w kompetencji rad gmin, burmistrzów, wójtów i prezydentów.
Władze Metropolii będą wybierane bezpośrednio przez jej mieszkańców. Mieszkańcy Metropolii będą mieć wpływ zarówno na wybór włodarzy swoich gmin jak i Prezydenta Metropolii, który będzie koordynował sprawy ogólnometropolitalne.
Za realizację inwestycji na terenie Metropolii Warszawskiej odpowiadać będą jej władze wybierane w powszechnych wyborach przez jej mieszkańców.
Tak jak obecnie o budżecie decydować będzie rada gminy. Radni gminy będą wybierani na dotychczasowych zasadach.
Gminami tak jak dotychczas rządzić będą burmistrzowie/wójtowie/prezydenci.
Gminy znajdujące się na obszarze Metropolii nie staną się dzielnicami Warszawy. Po powstaniu Metropolii pozostaną niezależnymi gminami, zachowają swoja podmiotowość prawną, budżet oraz władze.
Kompetencje zlikwidowanych powiatów przejmie Metropolia Warszawska. W miejscu dotychczasowych starostw utworzone zostaną Filie Metropolii. Sprawy załatwiane dotychczas w powiecie zostaną częściowo przeniesione bliżej mieszkańców – do urzędów gmin, a częściowo pozostaną w dawnych urzędach.
Według zaproponowanego projektu w obszarze Metropolii znajdą się 34 gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Warszawa, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka. Należy zaznaczyć, że zbiór gmin nie jest zamknięty i w trakcie konsultacji może ulec zmianie.
Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego nie ulegną zmianie. Po utworzeniu Metropolii Warszawskiej lokalne plany zagospodarowania przestrzennego zostaną w gminach i jak dotychczas będą funkcjonowały według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Nie istnieją przesłanki do wzrostu stawek podatków lokalnych po utworzeniu Metropolii. Stawki podatków lokalnych jak dotychczas będą ustalane przez radę gminy.
Sprawy załatwiane dotychczas w starostwach powiatowych zostaną przeniesione bliżej mieszkańców – do urzędów gmin i Filii Metropolii. Dzięki Metropolii Warszawskiej mieszkaniec dowolnej gminy znajdującej się w jej obszarze będzie mógł złożyć wniosek np. w jednej z dzielnic Warszawy, a odebrać w swoim urzędzie gminy.
Szpitale powiatowe i szkoły średnie nie zostaną zlikwidowane. Zadania zlikwidowanych powiatów w zakresie prowadzenia szkół średnich i szpitali powiatowych przejmie Metropolia Warszawska.
Powiatowe urzędy pracy staną się filiami metropolitalnego urzędu pracy. Dzięki temu bezrobotni zyskają dostęp do większej liczby atrakcyjnych ofert pracy.
W ramach konsultacji od 24 marca do 14 kwietnia 2017, będzie można się wypowiedzieć na temat utworzenia Metropolii Warszawskiej za pomocą ankiety na stronie internetowej oraz u wolontariuszy, których będzie można spotkać na terenie Warszawy i przyległych powiatów. Następnie Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizuje panele eksperckie. Każdy zainteresowany będzie mógł się zapoznać z efektami prac specjalistów na naszej stronie internetowej.
Nie. Gminy miejsko-wiejskie nie zmienią swojego statusu po utworzeniu Metropolii Warszawskiej.
Po utworzeniu Metropolii Warszawskiej rolnicy nie stracą możliwości ubiegania się o dofinansowania, dopłaty, dotacje. Projektowana ustawa nie ingeruje w system finansowania rolnictwa w Polsce. Tak jak dotychczas gminy miejsko-wiejskie będą mogły korzystać z programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych.
Nie masz możliwości spotkania się z wolontariuszami? Wypełnij ankietę online.
Wypełnij ankietę