DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH!

Na konferencji podsumowującej przebieg konsultacji w terenie Poseł Jacek Sasin poinformował o przekazaniu materiałów zgromadzonych w ramach konsultacji do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z założeniami Konsultacji Eksperci Instytutu przeanalizują zebrane uwagi i na podstawie głosu mieszkańców zaproponują zmiany w projekcie. Celem jest wypracowanie założeń Metropolii, które będą odpowiadały oczekiwaniom obywateli. W związku z dalszymi pracami nad założeniami ustawy projekt złożony w Sejmie została wycofana.

Poseł Jacek Sasin podziękował: mieszkańcom za udział w konsultacjach, wolontariuszom za wkład włożony w organizacje konsultacji oraz mediom za szerokie nagłośnienie dyskusji wokół niezbędnych zmian.

W ramach konsultacji odbyło się 81 spotkań z mieszkańcami, w terenie ankiety zbierało ponad 200 wolontariuszy. Konsultacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mediów - temat metropolii poruszany był w ponad 100 artykułach i materiałach prasowych, łączny zasięg opublikowanych materiałów to ponad 1 700 000 internautów.

O kolejnych krokach związanych z procesem powołania Metropolii
będziemy informować za pośrednictwem mediów.

Dziękujemy za udział w konsultacjach.